Biz Kimiz

image

Biz Kimiz?

Bizler Türkiye’de ilk defa psikolojik, psikiyatrik ve tıbbi danışmanlığı tek çatı atında buluşturduk. Çünkü bireylerin bedensel ve psikolojik sağlıklarının ayrılamaz bir bütün olduğunu biliyoruz.

Bireylere bu özel hizmeti sunarken uluslararası düzeyde bilimsel geçerliliği uzman ekibimiz tarafından ortaya konmuş ve danışmanlıkta öncü bir model olan Dokuz Tip Mizaç Modeli’nden faydalanıyoruz. Bireylerin yaşama bakış açısı, öncelikleri, beklentileri, problemleri algılama ve yaşama biçimlerini belirleyen mizaç (huy) özelliklerine odaklı yaklaşımımız sayesinde onları daha kısa sürede doğru ve tutarlı bir biçimde “tanıyıp anlayabiliyoruz”. Böylece problemlerin kökenine nokta atışı müdahaleler yapabiliyor ve tamamen bireysel farklılıklara özgü olan bu terapi yaklaşımımızla kalıcı bir “iyileşme” sağlayabiliyoruz. Doğru tanı ve uygulamalar sayesinde hem güven hem de zaman kazanıyor ve sıklıkla bireylerin son kapısı oluyoruz… Bireye özgü sunduğumuz bilimsel, etkili ve pratik olan mizaç temelli psikolojik danışmanlık sayesinde “ilaçsız tedavi” konusunda da iddialı olmaktan çekinmiyoruz. “İlaçsız tedavi”de Dünya’da güncel ve yaygın olarak kullanılan ONDAMED terapilerinin bireye özgü mizaç temelli uygulamasına öncülük ediyoruz. Yan etkisi bulunmayan ONDAMED terapileri sayesinde vücudun doğal dengesine dönmesini amaçlıyor, ilaç tedavisi gibi kimyasal yollara başvurmadan iyileşmenin yollarını sunuyoruz. Bilimsel temellere dayanan Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Türkiye’de bir ilki başaran uzman ekibimiz; çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelere hem psikolojik hem de bedensel sağlık danışmanlığı alanlarında hizmetler sunmaktadır.

İletişim

Bizim Yaklaşımımız

Bütüncül Sağlık Yaklaşımı
Bütünsel(holistik) sağlık, bir hastalığın semptomlarından ziyade bireyin biyolojik ve psikolojik bir bütün olarak ele alındığı ve kişinin tedavisinde hastalığı ortaya çıkaran nedenlerin tedavi edildiği, bu uygulamalar sırasında kullanılan tedavi yöntemlerinin yan etkilerinin en aza indirgendiği tedavi yaklaşımıdır. Bütünsel yaklaşımda, yalnızca belirli bir bölgeyi değil, tüm vücudu ve vücutta var olan semptomları ortaya çıkaran psikolojik etmenleri de ele alan sistemik bir yaklaşımdır.

Bütünsel Yaklaşımda Nelere Dikkat Edilir?

Bütünsel yaklaşım içerisinde bireyin mevcut hastalık tanısından çok, hastalığı ortaya çıkaran nedene odaklanılır. Burada sistemik değerlendirme yapılır. Bu sistemik değerlendirme sonrası bireyin hastalığı sistemik problemlerin ortadan kaldırılmaya çalışılması ile yapılmaya çalışılır. Bütünsel yaklaşımda hastalığa dair şu parametreler göz önünde bulundurulur;

  • 1-Genetik: Bireyin hastalığa neden olan genetik eğilimleri ve bunu ortaya çıkaran epigenetik süreçler
  • 2-Çevresel Etkiler: Bireyin maruz kaldığı çevresel etmenler nedeniyle hastalığı ortaya çıkaran veya arttıran nedenler
  • 3-Beslenme: Günümüzde etkisi gittikçe artan sağlıksız beslenme tipleri
  • 4-Psikolojik Durum: Bireyin dış dünya ile kurduğu ilişkilerin temelinde yer alan Mizaç yapısı ve bundan kaynaklanan çatışmalar, bu çatışmaların neden olduğu hastalıklar
  • 5-Mikrobiyata ve Flora sağlığı: Vücutta yer alan ve genel sağlığı etkileyen çeşitli floralar ve bunların sağlığa katkısı
  • 6-Enflamasyon ve Mikronutrient Eksiklikleri: Vücutta yer alan kronik enflamatuar durumların değerlendirilmesi ve eksik vitamin ve minerallerin yerine konulması

Yukarıda tanımladığımız parametrelerin tamamı hemen hemen her hastalıkta göz önünde bulundurulduğunda bütüncül bir değerlendirme olabilmektedir. Bunun dışında semptom odaklı tanımlamalar ve semptomu gidermeye yönelik tedaviler kısa süreli rahatlamalar sağlasa da, iyileşme konusunda istenen yanıtlar alınamamaktadır.

Günümüz sağlık yaklaşımlarında parçacı ve bütünsellikten uzak girişimlerin yanında bireyin psikolojik sağlatımı ile neredeyse hiç ilgilenilmemektedir. Bizler hastalarımızın bütüncül bedensel tedavileri yanında psikolojik sağlıkları ile ilgilenmekteyiz. Bu yaklaşımın temelinde mizaç kavramı yer almaktadır. Mizaç sadece bir psikolojik tanımlama değil aynı zamanda psikosomatik şikayetlerinde kaynağını oluşturmaktadır.

Bütünsel tıp uygulamalarımızda, her hastayı bir bütün olarak değerlendirmekteyiz. Bütünsel yaklaşım içerisinde hastalarımız için güncel tedavi yöntemlerini ve geleneksel tedavi yöntemleri beraber kullanılmaktadır. Bu yöntemler içerinde psikoterapi, vitamin mineral takviyesi, akupunktur, ozon terapi, nöralterapi, mezoterapi ve beslenme uygulamalarıdır. Bütüncül yaklaşımda hasta değerlendirme süreçlerinde aşağıdaki formu kullanmaktayız. Bütüncül yaklaşım içerisinde hangi sistemde problem olduğunu görmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Ekip Arkadaşlarımız

Alanında Uzman Psikiyatrist, Uzman Doktor , Nörolog, Klinik Psikolog, Fizyoterapistlerden oluşan ekip arkadaşlarımız.

Sinan Korkmaz

Doktor

Özge Ünal

Klinik Psikolog
Alp Örek

Alp Örek

Uzman Psikolog

Cansu Gök

Klinik Psikolog

Sinem Mehpare Biçer

Uzman Psikolog

Seray Yiyenler

Psikolog
Psikolog

Aysen Bektaş

Psikolog