Kişisel Verileri Korunması(KVKK) - Mizmer-Bireysel Danışmanlık

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz(Mizmer) KVKK kapsamında kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz kamuya açık olarak tutulan ve Şirket internet sitesinden erişilebilen şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında gösterilen usullerle işlenmekte ve korunmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz Şirket Saklama ve İmha Politikasında gösterilen süreler boyunca politikada belirtilen idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta olup bu süreler sonunda imha edilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara gözatın.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
2. Aydınlatma Metni
3. KVKK İlgili Başvuru Formu
4. Çerez Politikası
5. İmha Politikası