Yetişkinler için psikolojik testler

Merkezlerimizde yetişkinler için hazırlanmış çeşitli psikolojik tarama testleri yaparız. Bu testler uzman arkadaşlarımız tarafından özenle değerlendirilmektedir.

Yetişkinler için psikolojik testlerimiz

 • 1- TAT (THEMATIC APPERCEPTION TEST)

  Projektif bir testtir ve testten elde edilen bilgiler subjektiftir. Yetişkinleri ilk görüşmede tanımak için kullanılır. Davranış testidir. Amaç; danışanın kişiliğinde egemen olan dürtü, duygu, karmaşa ve çatışmaları ortaya çıkarmaktır. Bireysel bir testtir sadece danışan ve testör vardır. Danışana kartlar verilir ve gördükleri resimlerle ilgili hikâye oluşturmaları istenir. Kişilik testidir, uygulama süresi 1 saattir. Testin temel amacı; kişilerin psikolojik durumunu belirleyip, süreci daha verimli hale getirmektir.

  KAZANIMLAR

  Kişinin ruhsal durumunda bir bozukluk olup olmadığını anlayıp bireyin yaşantısında nelerle karşılaştığına dair öngörüde bulunulmasına yardımcı olur.

 • 2- MMPI (MINNESOTA ÇOKLU KİŞİLİK ENVANTERİ)

  Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), doğru yanlış ve bilmiyorum şeklinde cevaplandırılan ve 566 sorudan oluşan bir testtir. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar.
  MMPI; kişilerin patolojik değerlendirmelerinin yapılmasında önemli bir rol oynar.

  KAZANIMLAR

  Bireyde gözlemlenen problem davranışların belirlenmesi ve sağaltımı ile ilgili terapiste bilgi veren bir testtir.

 • 3- BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

  Kişinin depresyon düzeyi ve depresyon ile diğer psikopatalojik durumların ayırt edilmesinde kullanılan 21sorudan oluşan bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Bireyin sahip olduğu depresyon seviyesini ölçerek terapiste bilgi verir.

 • 4- RORSCHACH

  Kişilerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden, bireylerin düşünce bozukluklarının tetkikini yapan ve duygusal işleyişini incelemek için kullanılan bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Bireyin yaşamış olduğu problemi kısa sürede tanımlama ve kişinin ana dinamiklerini analiz eden bir testtir.

 • 5- MİNİ MENTAL DURUM BELİRLEME TESTİ

  Yetişkinler için uygulanan bilişsel bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Demans taraması için kullanılan en sık testtir. Bilişsel düzeyin saptanmasında kullanılan kısa, kullanışlı ve standardize bir metottur. Bilişsel bozuklukların saptanması ve demansiyel sendromların seyrini takip etmek için kullanılır. Kişinin yönelimi, kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve lisan olmak üzere 5 ana başlık altında inceler.

 • 6- SCL-90-R

  Yetişkin ve ergenlerde kullanılan semptom belirleme testidir.

  KAZANIMLAR

  Kişilerde genel semptomları saptamak için kullanılır. Terapiste, kişinin patalojik durumu ile ilgili psikolojik belirtilerin ne düzeyde olduğunu ve hangi alanlara yayıldığını belirtir.