Mizaç Testi

Mizaç Testi

Mizaç Nedir?

Mizaç doğuştan gelen hayat boyu değişmeyen karakter ve kişiliğimizin yapısal zeminini oluşturan özelliklerimizdir.
Mizaç, doğuştan gelen, hayat boyu değişmeyen davranışlarımızın altında yatan psikolojik yapı taşımızdır. Mizaç, varoluşsal arayışlarımızı, etrafımızda olup bitenleri algılama şeklimizi, davranışlarımızın altında yatan motivasyonlarımızı belirleyen yapısal bir çekirdektir.
Kişilerin yaşamdaki temel ihtiyaç, beklenti ve bakış açılarını belirler. Buradan hareketle mizacı, bireylerin nesilden nesle aktarılan özellikler ve bedenine ait özelliklerin (cinsiyet, saç-göz rengi v.b.) genetik kodunu barındıran DNA’ya benzetebiliriz.

Nasıl ki DNA kişinin bedensel özellikleri de dahil vücuduyla ilgili tüm bilgiyi içeriyorsa, psikolojik DNA kabul edilebilecek mizaç da kişinin sergilemeye eğilimli olduğu tüm davranışsal, duygusal ve bilişsel özellikleri içerir.

Mizacı Bilmek Ne İşe Yarar ?

Mizacımız hakkında bilgi sahibi olmak güçlü ve desteklenmesi gereken riskli yönlerimiz, stres ve rahat durumlarında davranış şeklimiz hakkında bireysel farkındalık sağlar.

Ayrıca mizaç tiplerini bilmek ayrıca insanların bireysel farklılıkları ile ilgili farkındalığımızı artırır.Böylece insanların mizaçları üzerinden hayatı nasıl algıladıkları, temel varoluşsal motivasyonları, davranışlarına yön veren motivasyonlarını anlamamıza yardımcı olur.

Mizaç Beni Ne Kadar Tanımlayabilir?

Doğuştan gelen mizaç yapımız, “eylem, duygu ve düşüncelerimiz” üzerinde son derece etkilidir.Karakter ve kişiliğimizin alt yapısıdır, zeminidir.Öyle ki, mizaç, hayatı nasıl algıladığımızı, olay ve durumları nasıl yorumladığımızı, karar ve yönelimlerimizi, davranış motivasyonlarımızı belirleyen en temel yapı taşıdır.

Mizaç Testini çözmek yada 9 Tip Mizaç Modeli hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.