Zihinsel Yetenek Testi

Zihinsel Yetenek Testi

MİZMER Psikolojik ve Nörolojik Danışmanlık Merkezi olarak; zeka ve yetenek kavramlarına bütüncül bir bakış getirmek amacıyla yeni bir zihinsel yetenek modeli ve modele ilişkin bir ölçüm aracı geliştirmekteyiz.

Ölçüm aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında;
üniversitelerin hazırlık veya birinci sınıfında okuyan
kronik fiziksel veya psikiyatrik bir rahatsızlığı olmayan
öğrencilerin katılımına ihtiyaç duymaktayız. Aşağıdaki “Zihinsel Yetenek Testi" butonuna tıklayarak sizde testimize katılabilirsiniz; hem bize hem bilime destek olabilirsiniz.