Panik Atak

Hiçbir neden yokken aniden ortaya çıkar. Zaman zaman tekrarlayan, bireyde yoğun bir kaygı/endişe ve korkuya neden olan “panik ataklar” şeklinde kendini gösteren ruhsal/psikolojik bir rahatsızlıktır. Hastaların çoğu bu durumu “kriz/atak geçirmekle” ifade etmektedir. İlk atak olduğu zaman birey genellikle kalp çarpıntısı, nefes alamama, üşüme-terleme-titreme- ürperme, felç geçirme ve “aklımı yitiriyorum/çıldırıyorum” endişesiyle çevresi tarafından en yakın hastaneye götürülür. Gerekli incelemeler sonucunda bir bulguya rastlanmaz. Bazen de birey; çevresine veya kendine yabancılaşma, kontrolünü kaybetme, kendisine veya çevresine zarar verecekmiş endişesini çok şiddetli bir şekilde yaşar.

Panik bozuklukta; kişi, beklenmedik ve yineleyici panik ataklar sonucunda bir sonraki atağın ne zaman olacağını bilmediği için kaygı düzeyi artmaktadır. Bir süre sonra “atağın yeniden olacağı korkusu:Beklenti Anksiyetesi” bu duruma eşlik etmektedir. Beklenti Anksiyetesi ile birlikte birey; çevresinden uzaklaşmaya, işe gitmemeye, işlevselliğinin düşmesine, alışverişe çıkmama, kapalı ortamlarda bulunmama, tek başına kalmaktan korkma gibi davranış değişikliği gösterir. Bir sonraki atakta “öleceğim” endişesini yoğun ve şiddetli bir şekilde düşünür. Bu durumun yardım alınmadan uzun süre devam etmesiyle birlikte bireyde, sürekli bir üzüntü ve depresif duygu durum hali oluşur.

Panik ataklar ilk olarak 20-35 yaşları arasında başlar. Yaklaşık olarak 10-30 dakika arasında devam eder ve kendiliğinden geçer. Ülkemizde çok sık rastlanan bir hastalıktır. Özellikle bazı mizaç(huy) tiplerinde panik bozukluk daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Birey, mizaç tipine bağlı olarak bu korkuları çok şiddetli yaşayabilmekte ve bu korkular onun günlük yaşamını ciddi oranda olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla panik bozuklukta bireyin mizacına özgü bir tedavi yaklaşımı sergilenmesi, nokta atışı sonuç alınmasının da anahtarıdır.

Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde çeşitli testler uygulanması ve uzmanlarımız tarafından yürütülen mizaç temelli terapi ile birlikte çok kısa sürede etkili ve kalıcı sonuçlar alınmaktadır.

PANİK ATAĞIN BELİRTİLERİ


  • Çarpıntı; kalbin hızlı veya kuvvetli vurması. Kalp krizi geçiriyorum korkusunun şiddetli bir şekilde yaşanması
  • Nefes darlığı, boğuluyormuş hissi
  • Baş dönmesi, sersemlik, bayılacakmış gibi olma
  • Bedende uyuşma, karıncalaşma, titreme, terleme, üşüme ve ateş basması
  • Kontrolünü kaybetme, çıldırma, aklını yitirme endişesi. Kendine ve çevresine zarar vereceğini düşünme
  • Farklı ve tuhaf hissetme. Kendine ve çevresine yabancılaşma
  • Ölüm korkusu