Okul Başarısızlığı

Eğitim ve öğretim alanında topluma sunulan akademik, sosyal, kişisel gelişim imkanlarının artması, anne-babaların çocuklarıyla ilgili konularda çok daha bilinçli olmasıyla birlikte “akademik başarı” önem kazanmaktadır. Çocuğun okula başlamasıyla birlikte okul başarısı ve öğrenmeyle ilgili sorunlar ailenin gündemi olur. Çocuğunun öğrenmekte güçlük yaşadığını fark eden aileler genellikle ilerleyen zamanlarda bunun düzeleceğini düşünür, ancak okulun devam etmesiyle birlikte çocuklarının bir şekilde geri kaldığını fark ettiklerinde harekete geçerler. Bu durumun en önemli nedeni ailelerin okul öncesi dönemde çocuklarındaki okul başarısızlıklarını fark edememeleridir. Okula başlayan çocukların okumayı öğrenememesi veya sınıfından geri kalması ailelerde paniğe sebep olmakta ve bu duruma çare arayışı bu yaşlarla birlikte başlamaktadır.

Bazı aileler çocuklarının küçük yaşlarda oyun oynayamadıklarını veya yaşıtlarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşadığını fark ederler. Böyle olduğunda çocukların ileride yaşayabilecekleri okul başarısızlıklarına daha erken yaşlarda müdahale edilebilmektedir ancak bu yaşlarda çocuğun durumu farklı tanılarla karışabilmektedir.

Okul Başarısızlığı Neden Yaşanır ?


Çocuğunuzun okulda başarısız olmasının birçok nedeni olabilir. Bazı çocuklar yaşadığı performans kaygısıyla başarısız olurken, başka bir çocuk hayal dünyasındaki fikir uçuşmaları nedeniyle derslerinde başarısızlık gösterebilir. Bireyi eylemsel-duygusal-bilişsel yönleriyle bir bütün olarak ele aldığımızda, öğrenme güçlüğü gibi görünen semptomlar aslında çocuğun sahip olduğu mizaç-kişilik örüntüsünden kaynaklanan özellikleri olabilir. Bu noktada ailelerin başvuracağı uzmanın titizliği önem taşımaktadır.

Zeka ve yeteneğin niteliksel yönünü belirleyen temel parametre mizaçtır. Mizacı bilinmeden çocuğun hangi zeka tipine sahip olduğunu, yeteneklerini ne kadar sergilediğini, olumlu-olumsuz potansiyellerini ne kadar ortaya koyduğunu bilmek mümkün olmamaktadır. Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) uzmanları olarak bizler, çocuğunuzun okul başarısızlığının altında yatan asıl nedeni doğru ve tutarlı bir biçimde ortaya koymak adına öncelikle “mizaç tipini” tespit ederek çocuğunuzun okul başarısıyla ilgili sorunlarını çözmede sizlere yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda siz anne babalara çocuğunuzla bu süreçte nasıl bir ilişki içinde olmanız gerektiği konusunda yardımcı oluyoruz.