Öfke Problemleri

Öfke, küçük-büyük her bireyin içinde bulunan, son derece doğal bir duygudur. Ancak öfkenin ortaya çıkma sıklığı, ifade edilme biçimi ve yaşamımızda açtığı yaralar herkes için değişiklik gösterir. Özellikle küçük yaşlarda önlemi alınmayan öfke problemleri, ileride çocuğunuzun yaşamında zarar verici önemli sonuçlar doğurabilir.

Çocuklar Öfke ve Saldırgan Davranışları Neden Sergiler?


Çok öfkelenmek ve saldırgan davranışlar sergilemek, bir anlamda sakin bir biçimde ifade edemediklerinizi ifade etmenin uygunsuz bir yoludur. Örneğin hiçbir çocuk sabah uyanıp kendi kendine “bugün çevreme öfke saçayım, çok ağlayayım, arkadaşlarıma vurayım, onlarla kavga edeyim, anne-babamı sinir edeyim ve onları çaresizlik içinde bırakayım” şeklinde bir plan yapmaz. Ancak çocuğunuz gün içinde yaşadığı olaylarla baş etmenin uygun bir yolunu bulamıyor, anlaşılmadığını düşünüyor ya da öfkelenmeyi sorunları çözmenin “kökten ve pratik” bir yolu olarak görüyorsa sık sık öfke davranışları sergileyebilir. Ya da çocuğunuz topunu alan bir arkadaşına hemen vurmaya başlıyorsa bu durum çocuğunuzun kendi kendine geliştirdiği sağlıksız bir “oyuncağını geri isteme yöntemi” olabilir. Bu açıdan bakıldığında masum gibi görünebilen çocuklardaki öfke problemlerinin tehlikeli noktası şudur: Çocuğunuzun daha çok erken yaşlardan itibaren geliştirdiği bu “sağlıksız sorun çözme yöntemi”, ileride onun hemen hemen her durumda ilk başvurduğu silahı olabilir.

Her çocuk zaman zaman öfkelenir. Ancak bazı çocuklar öfke ve şiddete doğuştan yatkınken, bazıları kolay kolay öfkelenmezler. Ayrıca her çocuğu öfkelendiren nedenler ve öfkeyi ifade etme biçimi birbirinden farklıdır. Örneğin bazı çocuklar söyledikleri derhal yerine getirilmediğinde kızıp öfkelenirken, bazıları işler kendi istediği düzende gitmediğinde öfkelenebilir. Bazı çocuklar öfkelendiklerini tepkisel bir biçimde çevresindekilere vurarak, tepinerek ya da ağlayarak gösterirken, bazıları pasif bir biçimde inatlaşarak gösterebilir. Dolayısıyla çocukların yaşadıkları öfke problemleri birbirinden ne kadar farklıysa, her çocuk için en uygun, etkili ve “kalıcı” çözüm yöntemi de o kadar farklıdır.

Çocuklarda öfke problemleriyle ilgili çalışmalarımızda temel aldığımız Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde; öncelikle çocuğunuzun mizaç tipini tespit ederiz. Bu tespit çok kısa bir süre içinde; çocuğunuzu öfkelendiren en temel nedenlerin ne olduğunu, çocuğunuzun öfkesini kontrol etmekte hangi noktada zorlandığını ve dolayısıyla çözüm için “nasıl bir yol izlememiz gerektiğini” bilmemizi sağlar. Böylelikle çocuğunuzun doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç tipi ekseninde; öfke probleminin çözümü için “en etkili, uygulanabilir ve kalıcı” çözüm haritasını çıkartmış oluruz. Bu noktada değerlendirme, gözlem ve analizlerimiz sonucunda görüşlerimizi sizinle paylaşır, aile bireylerinin hepsini etkileyen bu problemin çözümü için“sizinle birlikte” yola çıkarız.

Çocuğunuzun öfkesinin altında yatan kaynağı bilmek, bugüne dek denediğiniz yöntemlerin niçin işe yaramadığını, “çocuğunuz için en uygun yöntemin ne olduğunu” ve bu öfkeyle nasıl baş edebileceğinizi öğrenmek için bizlere başvurabilirsiniz.