Kaygı Bozukluğu

Stres birey üzerinde fiziksel, psikolojik etkiler yaratan durum veya olay sonucu ortaya çıkan bir uyum tepkisidir. Kişi çevreden gelen uyumsuz koşullarla başa çıkabilmek için belirli bir çaba sarf eder. İşte bu çabayı stres olarak tanımlayabiliriz. Yaşanan stres zaman zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkmasına fayda sağlasa da, çoğu zaman kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Ayrıca stres yaşamımızda bizi en çok zorlayan ve olumsuz fiziksel ya da psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerin başında gelir.

Stres insanların fiziksel ve sağlık durumlarını etkilemektedir. Stres aynı zamanda duygusal gerginlik yaratan bir süreçtir. Stres günümüzde en çok çalışma yaşamında ortaya çıkmaktadır. İnsan hayatının önemli bir bölümünü çalışma ortamında geçirmekte olup alt pozisyonlarda çalışanlar kadar çalışma yerinde görev alan yöneticiler de yoğun stres yaşamaktadırlar.

Stresle başa çıkabilmek için:

  • Stres yaratan faktörlerin tespit edilebilmesi
  • Kişinin stres yaratan faktörlere tepki ve uyum mekanizmalarının devreye sokulabilmesi
  • Mizaç-kişilik yapılanmasından kaynaklanan kişisel stres kaynaklarının belirlenebilmesi gerekmektedir.
  • Stresin yarattığı baş ağrısı, nefes darlığı, terleme, yorgunluk gibi fiziksel belirtiler; uykusuzluk, iştahsızlık, sigara-alkol kullanımı gibi davranışsal belirtiler; gerginlik, geçimsizlik, yetersizlik duygusu, işbirliğinden kaçınma gibi psikolojik belirtiler stres yaşıyorsanız sizlerde de görülebilir. Tüm stres yaratan bu etkileri hayatınızdan çıkarabilmek için bir uzmana başvurmanız, stressiz günler için bir başlangıç olabilir!