İçe Kapanıklık

  • * Çocuğum arkadaş edinemiyor...
  • * Çocuğum isteklerini bir türlü söyleyemiyor…
  • * Çocuğumun özgüveni zayıf mı acaba?
  • * Çocuğumun çekingenliğini bir türlü aşamıyoruz…
  • İçe Dönüklük/ İçe Kapanıklık Bir Hastalık mı?

  • Hayır...
  • Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre bazı mizaç tipleri doğası gereği “içe dönük” bir yapıya sahipken bazı mizaç tipleri “dışa dönük” bir yapıya sahiptir. İçe dönük bireyler daha çok kendi iç dünyalarıyla ilgiliyken dışa dönük kişiler daha çok ilişkiler halinde bulunurlar. Günümüzde sosyalleşmenin son derece önemli olmasıyla birlikte ebeveynler, yetişkinler, ergenler ve çocuklar toplumun normlarına uygun şekilde sosyalleşmenin gerekli olduğunu düşünmeye başlamıştır.

    Dokuz Tip Mizaç Modeli uzmanları “sosyalleşme” konusunda içe dönük ve dışa dönük mizaç özelliklerinin hangi mizaç tipine ait olduğunu bilmekle birlikte “nasıl sosyalleşirim” sorusuna da kişinin mizaç tipine göre yanıt verebilir. Böylece toplumda “içe kapanık” denilen aslında “içe dönük” olan kişiler çok daha kısa zamanda ve kolay bir şekilde sosyalleşmeye entegre olabilirler.