Mizmer Danışmanlık

13.07.2019

1M Kişi Okudu

12 Yorum

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu (HBS), istirahat veya hareketsizlik dönemlerinde ekstremitelerde, özellikle de bacaklarda tarifi mümkün olmayan anormal bir duyum ve buna eşlik eden bacakları hareket ettirme dürtüsüyle karakterize yaygın nörolojik bir hastalıktır. Özellikle gece saatlerinde görülen bu rahatsızlık hissi uykunun başlangıcının uzamasına ve/veya gece içi uyanıklıklar sırasında da ortaya çıkarak uykunun sürdürülmesinde zorluğa yol açmaktadır. HBS her yaşta görülmekle birlikte sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır. Görülme sıklığı kısmen kadınlarda daha fazladır.

Huzursuz Bacak Sendromunun Belirtileri


 • • Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi
 • • Bacaklardaki rahatsız edici hisler nedeniyle sürekli hareket ettirme dürtüsü
 • • Dinlenme veya hareketsizlik dönemlerinde başlayan veya kötüleşen semptomlar (uyurken, uzanırken veya otururken dahil)
 • • Hareket ile kısmen veya tamamen rahatlayan semptomlar
 • • Akşam veya gece kötüleşen semptomlar
 • Huzursuz Bacak Sendromu Nedenleri


  Halen en sık neden idiopatik (nedeni bilinmeyen) tir. Daha az sıklıkla genetik, demir eksikliği veya başka nedenlere bağlı anemi, dopamin salınımında bozukluk, gebelik, kronik alkol kullanımı, nöropatiler, spinal kord hastalıkları, östrojen içeren ilaçların kullanımı, otoimmün bozukluklar, diyabet, DEHB, parkinson hastalığı, bilişsel bozukluklar, magnezyum ve folat gibi vitamin ve mineral eksiklikleri.

  Huzursuz Bacak Sendromunda Tanı


  Tanı tamamiyle klinik değerlendirmeye dayanır. Tanıyı desteklemek amacıyla laboratuar ve elektrofizyolojik yöntemlerden faydalanılabilir.

  Huzursuz Bacak Sendromunda Tedavi Yöntemleri


  Huzursuz bacak sendromu hastalığı tedavinde öncelikle altta yatan patolojiye bağlı eksikliğin yerine konulması hedeflenmektedir. Herhangi bir eksiklik ve patoloji saptanmayan durumlarda en etkin tedavi levedopa ve dopamin agonistleri ile sağlanmaktadır. Dopaminerjik tedavi semptomların başlama zamanına göre düşük dozlarda başlanır ve doz titrasyonu yapılarak etkin doza ulaşılır. Antiepileptiklerden gabapentinin etkinliği HBS’de gösterilmiştir. Opioidler, hidrokodon, propoksifen, kodein, morfin cok etkili olmakla birlikte, bağımlılık riskleri nedeniyle, levodopa ve dopamin agonistlerinin etkili olmadığı durumlarda kısa süreli olarak düşünülmelidir.

  Huzursuz Bacak Sendromunda Alternatif Tedaviler ve Öneriler


  Son yıllarda yapılan çalışmalar akapunktur, nöral terapi ve biorezonans tedavilerinin huzursuz bacak sendromuna bağlı semptomları önemli oranda azalttığı gösterilmiştir. Bunların dışında masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları ile egzersizin faydalı olduğu bilinmektedir. HBS’li kişiler sigara, kafein ve alkollü içeceklerden uzak durmalı, yapay tatlandırıcılar ve işlenmiş karbonhidrat tüketmemelidir. İçinde bulundukları ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.