Depresyon

Depresyon, zannedilenin aksine bir moral bozukluğundan veya can sıkıntısından öte, psikolojik, biyolojik ve çevresel etkenlerin birleşmesiyle oluşan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon; değersizlik ve suçluluk duygularını içeren fiziksel/somatik, duygusal ve bilişsel bir çökkünlüktür. Depresyon yaşayan kişilerden sıklıkla şu yakınmalar duyulmaktadır:

 • - Hayat bana çok boş geliyor
 • - Hiçbir şeyden eskisi kadar zevk alamıyorum
 • - Hiçbir şey düzelmeyecek, iyiye gitmeyecek
 • - Hiçbir şey yapmak istemiyorum, hep uyumak istiyorum

 • Bu yakınmalarla birlikte en sık karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir:
 • - Somatik şikayetler (ağrı, halsizlik, yorgunluk, sersemlik hissi, nefes darlığı, çarpıntı)
 • - Kilo değişikliği
 • - Uykusuzluk / aşırı uyuma
 • - Tekrarlayıcı ölüm düşünceleri
 • - Zevk alamama / ilgi yitimi
 • - Konsantrasyon güçlüğü
 • Depresyon psikolojik hastalıklar arasında en sık görülen rahatsızlılardan biridir. Her insan, yaşamının herhangi bir evresinde depresyon yaşayabilir. Son zamanlarda araştırmacılar; depresyonun tanı, başlangıç, seyir ve tedavisinin bireysel farklılıklara göre yapılandırılmasından bahsetmektedir. Bu bağlamda; insanı fiziksel, duygusal, bilişsel süreçleriyle bir bütün olarak ele alan ve kişiliğin biricikliğine vurgu yapan Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin (DTMM) depresyona yaklaşımı önem taşımaktadır. DTMM her bireyin mizacına ve mizacının belirlediği kişilik örüntüsüne göre çeşitli psikiyatrik hastalıklara yatkınlıkları olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla her mizacın; depresyon türünün, bu depresyonu yaşantılama şeklinin, depresyonun tedavisinin ve depresyonu aşma yönteminin farklı olduğunu çeşitli verilerle destekleyerek göstermektedir. Kişinin mizacının belirlendiği takdirde; kendi mizaç ve kişilik yapısına uygun yöntem ve uygulamalarla depresyonu aşması daha sağlıklı ve kalıcı olmaktadır. DTMM, bireyin kendine özgülüğüne atıfta bulunarak daha birey odaklı ve etkili çözümler sunmaktadır.