Çocuklar için psikolojik testler

Çocuğunuzun gelişiminde farklılık hissediyorsanız; farklılıkların nedenleri hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz…
Böylesi bir durumda yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz.
Her çocuk özeldir ve gelişiminde bireysel farklılıklar gösterir.
Bu yaklaşımlarla; bilimsel çalışmalar, testler, gözlemler ve akademik verilerle, çocukların ihtiyaç duyduğu alanları belirleyip, farklılık gördüğümüz gelişim alanlarında ilgili test uygulamaları yaparak çocuğumuzun farklı yönlerini tanımlayıp ilgili alanlarda çalışarak çocuklarımıza ve ailelerine destek olmaktayız. Merkezimizde kullandığımız testler;
Merkezlerimizde çocuklar ve gençler için hazırlanmış çeşitli psikolojik tarama testleri yaparız. Bu testler uzman arkadaşlarımız tarafından özenle değerlendirilmektedir.

Çocuklar ve gençler için psikolojik testlerimiz

 • 1- BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

  4 Yaş ve üstü, Nöropsikolojik Değerlendirme Testi.

  KAZANIMLAR

  Çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını ölçen bir testtir.

 • 2- STROOP DİKKAT TESTİ

  Algısal kurulumu, odaklanmış dikkati ölçen bilişsel kontrol testidir.

  KAZANIMLAR

  Çocukların bilişsel katılık ve esneklik derecesini ölçmektedir.

 • 3- BURDON DİKKAT TESTİ

  10-20 yaş arasındaki kişilerin dikkatini belirlemek amacıyla kullanılır.

  KAZANIMLAR

  Çocuğun çalışmaya ilk başladığında gösterdiği uyum ve bir süre sonraki çalışmaya gösterdiği dikkatini ve uyumunu anlamakta fayda sağlar.

 • 4- DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ

  0-6 yaş uygulanan ince motor, kaba motor becerileri, sosyal beceri, dil gelişimi ve öz-bakım becerilerini ölçer.

  KAZANIMLAR

  Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek ve çocuğun yaşına uygun becerileri değerlendirmek için terapiste detaylı bilgi verir.

 • 5- BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

  0-6 yaş uygulanan ince motor, kaba motor becerileri, sosyal beceri, dil gelişimi ve öz-bakım becerilerini ölçer.

  KAZANIMLAR

  Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek ve çocuğun yaşına uygun becerileri değerlendirmek için terapiste detaylı bilgi verir.

 • 6- PEABODY RESİM KELİME TESTİ

  3-18 Yaş, çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını, resimlerle kelime gelişimini belirlemek için kullanılan performans testidir. Dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

  KAZANIMLAR

  Dil gelişimi ile ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin çeşitli yollarla geliştirilmesini sağlar.

 • 7- GESELL GELİŞİM TESTİ

  3-7 yaş arası çocukların performansını ölçen; motor becerileri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayan gelişim testidir. Çocuğun zeka düzeyi ve gelişim düzeyi hesaplanır.

  KAZANIMLAR

  Bulunduğu yaşa ait becerileri ve davranışları yapıp yapmadığı ile ilgili gelişim sürecini değerlendiren bir testtir.

 • 8- GESELL GELİŞİM TESTİ

  6-14 yaş arasında ki çocukların zekâsını ve patalojiyi saptamak amacıyla kullanılan sözel bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Sözel performansa dayanan bir testtir, zekâ problemleri yaşadığını/ yaşamadığını ölçer.

 • 9- CATELL 2A

  6-14 Yaş, zekanın soyut alandaki işlevini saptayan zeka ve performans testidir.

  KAZANIMLAR

  Soyut zekanın kısa sürede belirlenmesinde kullanılır.

 • 10- FROSTIG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ

  3-8 Yaş, gelişimsel görsel algı testi.

  KAZANIMLAR

  Görsel algılama sorunu olan çocuklarda görsel uyaranları tanıma, ayırt etme, ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirme yeteneğini ölçer. Böylece el-göz koordinasyonu, şekil zemin ayrımı, ve mekansal ilişkilendirme konularında bilgi sağlar.

 • 11- METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

  5,5- 6,5 Yas, Okula başlamadan önce çocuğun okula hazır olup olmadığını ölçer. Talimatları anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmeye fayda sağlar.

  KAZANIMLAR

  Çocuğum okula hazır mı? Okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

 • 12- GOOD ENOUGH HARRIS BİR ADAM ÇİZ TESTİ

  3 Yaş ve üstü çocukların zekasını ölçen performans testidir.

  KAZANIMLAR

  Cinsiyete göre resim çizme aileyi tanıma ve aile dinamiklerini öğrenmek konusunda bilgi sağlar.

 • 13- KINETIC FAMİLY DRAWING RESİM ÇİZME TESTİ

  Çocukların yalnızca kendileri için değil, yaşamlarında ki önemli olan kişilerle olan ilişkilerini, bu ilişkiler içerisinde kendisini nerede gördüğü ve sınırları nasıl algıladığını ölçen bir testtir. Çocukların sosyal değerlerini anlamakta fayda sağlar.

  KAZANIMLAR

  Çocuğu ve ailesini, çocuğun gözünden görerek aile içi ilişkilerin ve iletişimin iyileştirilmesi konusunda fayda sağlar.

 • 14- LOUİSA DÜSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ

  3-12 yaş arasında ki çocuklara yapılan projektif bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Çocukların karmaşık ,kompleks ve sorunlarını anlamakta ve çözümlemekte fayda sağlayan bir testtir.

 • 15- BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

  7 yas ve üstündeki çocukların paylaşamadığı duygu ve düşünceleri anlamaya yönelik yapılan projektif bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Kişinin iç dünyasına ilişkin sorunları ortaya çıkarır.

 • 16- PORTEUS LABİRENTLERİ

  6-14 yaş arasında ki çocukların zekasını ölçmek için yapılan performans testidir. Kişinin planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır.

  KAZANIMLAR

  Eldeki verilere göre, sonrayı öngörebilme, temkinli davranma yönündeki yeteneğe bağlı bir performansı ve aynı zamanda zeka yaşını ölçer. Nörolojik bozuklukların tanısında da yardımcı olmaktadır.

 • 17- HOUSE TREE PERSON (Ev-ağaç-insan ) RESİM ÇİZME TESTİ

  8 yaşından sonraki çocuklarda kullanılan bir testtir.

  KAZANIMLAR

  Çocuğun iç dünyasını, duygu ve düşünce yapısını ortaya koyar. Zekasını, sosyo kültürel edinimini ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşması ve aktarımı konusunda bilgilendirme sağlar.

 • 18- WISC-R

  6-16 yas grubuna yapılan bir testtir. WISC-R zekâ testi bugün Türkiye’de en çok kullanılan zekâ testidir. Ana hatlarıyla iki farklı bölümden oluşur: Sözel zekâ bölümleri ve performans zekâ bölümleridir. Sözel zekâ grubuna ait alt testler: Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük dağarcığı, Yargılama ve ek test olarak Sayı Dizisidir. Performans Zekâ Grubuna ait alt testler ise: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentler’dir.

  KAZANIMLAR

  Zeka seviyesini (IQ) belirler ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasında yardımcı olur. Çocukları daha iyi anlama ve problemlerini çözmek için bilimsel açıdan destek verir. Davranış sağaltımı sürecinde çocuklarla daha iyi ilerlememiz açısından yol gösterici bir testtir.

 • 19- CAT (CHILDREN APPERCEPTION TEST)

  10 karttan oluşur. 3-10 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kişilik testidir ve davranış gözlemlenir. Danışana kartlar verilir ve gördükleri resimler ile ilgili hikâye oluşturması istenir. Yorumlamada her bir hikâyede ki 10 değişken belirlenir, ana tema, kahraman, ebeveyn tutumları, ailede roller, özdeşleşme, cevreden gelen obje ve figürler ve çatışmalar üzerine durulur.Kartlar; beslenme problemleri, oral problemleri, kardeş geçimsizliği, ebeveyn figürlerine karşı tutumlar hakkında bilgiler verir. Bu bağlamda çocuğun saldırganlık fantezileri, geceleri yalnız olmaya karşı tutumları sınıfla ilişki sorunları, başkalarıyla yarışma ve hastalık korkuları anlaşılır.

  KAZANIMLAR

  Çocukların bilinçaltında yatan olguları, problemleri, konuşmaktan kaçındıkları olayları kartlar sayesinde gün yüzüne çıkartır ve çocukların gelişimine katkı sağlar. Çocuğun kullanmış olduğu savunma mekanizmalarını ortaya çıkarır kaçınmada bulunduğu davranışlar anlaşılır. Bu olgular üzerinde durularak gelişimine katkı sağlayacak çözüm odaklı önlemler alınmasını kolaylaştırır.