Mizmer Danışmanlık

19 Aralık 2017

2.7M Kişi Okudu

12 Yorum

Çocuk Psikiyatrik Danışmanlık

Çocukların yaşadığı psikolojik problemler ebeveynler ve çocuklar arasındaki zorlu süreçlerin başında gelmektedir. Yaşanan belli bir problemin çözümü için yazılmış sayısız kitap, yazı ve yöntem vardır. Herkes problemi kesin olarak çözdüğünü iddia etmektedir. Ancak her çocuğun problemlerle başa çıkma kapasiteleri ve şekilleri yaşlarına, cinsiyetlerine, kişilik özelliklerine, yaşadıkları ve bulundukları ortamlara ve aile ilişkilerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.Bu nedenle tek bir yöntem tüm problemlerin çözümü değildir. Bu duruma daha bütüncül ve bireysel bir bakış açısı ile yaklaşılması gerekir. Ayrıca psikiyatrik süreç devreye girdiğinde çocuklar psikiyatri uzmanının önerdiği ilacı (antidepresan) kullanma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum ebeveynleri tedirgin etmekte ve danışmanlık sürecini olumsuz etkilemektedir.

Aileler çoğu zaman çocuğa koyulacak psikiyatrik tanının onu ve ilerdeki yaşamını olumsuz etkileyeceğini düşünerek kaygılanırlar. Çocuklar nasıl fiziksel olarak çeşitli rahatsızlıklar geçirebiliyorlarsa aynı şekilde duygusal ve davranışsal problemler de yaşayabilirler. Birçok problemin başarıyla üstesinden gelinebilir, belirtilerin tamamı düzelebilir.

Literatüre baktığımızda çocukların olumsuz davranışlarının ve psikolojik problemlerinin oluşmasında birden fazla neden vardır. Bir çok kuramcı bu problemlerin altında yatan nedeni tespit edebilmiştir ancak olumsuz süreçlere müdahale kısmında yetersiz kalmaktadırlar.Bilim Psikolojik problemlerin oluşum nedenlerini tespit etmek konusunda çok ilerlemiş ancak bu problemlerin çözüm sürecinde yetersiz kalmaktadırlar.

İnsanı beden psikolojik ve ruhsal bir bütünlük içinde değerlendiren bilimsel yurt içinde ve yurt dışında geçerliliği olan, Türk kültür ve aile yapısına uygun olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) her ebeveyn ve çocuk için yaşam boyu kalıcı çözüm önerileri sunan bir yaklaşımdır.

DTMM ye göre çocuklarda oluşan psikolojik rahatsızlıklar ;

  • 1- Çocuğun kendini mizacını yaşantılama şeklinden
  • 2- Ebeveynlerin kendi mizaçlarının tutum ve davranışlarını çocuklarına dayatmasından kaynaklanmaktadır.

Bizler uzmanlarımız ile insanı temel yapı taşı olan mizacı ile değerlendiriyoruz. Her çocuğun mizacı gereği biricik olduğu ve kendine özgü bir danışmanlık hizmeti gerektiği yaklaşımıyla bu süreci profesyonel bütüncül psikolojik ve bedensel bakış açımızla bir bütün olarak ele alıyoruz.

Mizmer olarak çocuk danışanlarımıza da depresyon, dikkat eksikliği , hiperaktivite , kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi vs gibi psikiyatrik problemlere kişiye özgü mizaç terapisine ek olarak size özel bedensel tıbbi tedavi planlamasıyla ilaçsız,doğal,yan etkisiz bir psikiyatrik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.


Mizmer’in danışanlarına sunduğu bu ayrıcalıklı danışmanlık süreci için sizleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan merkezlerimize bekliyoruz.