Mizmer Danışmanlık

19 Aralık 2017

2.7M Kişi Okudu

12 Yorum

Aldatma / Aldatılma Problemleri

Günümüzde çiftler arasında yaşanan en büyük problemlerden birinin “aldatma/aldatılma” problemi olduğundan bahsedilmektedir. Oysaki asıl problem çiftlerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını, önceliklerini, algılarını hala bilememiş olmasıdır. Örneğin; çiftlerden birinin ihtiyacı yemek yemek diğerinin ihtiyacı sevilmek ise bu süreçte çiftler arasında büyük tartışmalar çıkar. İnsan doğasının yemek yemek ve sevilme ihtiyacından çok daha karmaşık olduğu da düşünüldüğünde çiftler yaşamlarının bütününü yalnızca “tesadüfen denk gelen uyumluluklarda” sürdürebilirler. Bu durumda fiziksel, duygusal, bilişsel anlamda ihtiyaçlarını tatmin edebilecek başka bir “kişiye/geçiş nesnesine” ihtiyaç duyabilirler. Bu durum çiftler arasında “yıkıcı hatta boşanmaya kadar” gidecek bir sürece zemin hazırlar.

Aldatma/Aldatılma Problemleri için Ne Yapılabilir?


Dokuz Tip Mizaç Modeli çiftlerin mizaç tiplerini belirleyerek; ihtiyaçlarını, önceliklerini ve birbirleri arasındaki “ihtiyaçlar dilinin” farklılıklarını ilk görüşmede tespit eder. Bu hem terapistlerimize hem de çiftlere vakit kazandırır. Birinci aşamada; çiftler birbirlerinin mizaç, karakter, kişilik özelliklerini tanır ve ilişkinin iyileşmesi için önemli olan “düğüm”ler terapist eşliğinde çözülür. Böylece çiftler artık birbirlerinin ihtiyaçlarını tatmin edebilir hale gelir ve başka bir “kişi/nesne” araya girmemeye başlar. İkinci aşamada; çiftler birbirleriyle bütünlük içinde “ortak dil” oluşturabilir ve “hem flört hem evlilik” ilişkisini kalıcı kılmaya başlar.

Mizaç temelli danışmanlık; çiftlerin karşılıklı tüm ihtiyaçları karşılamalarına, eril-dişil rolleri dengelemelerine ve yeniden tanışma/flörtleşme sürecinin başlamasında hızlı ve pratik uygulamalar sunarken kalıcı iyileşme sağlar. Mizaç Temelli Bir Danışmanlık, çiftler arasında öncü bir danışmanlık olup Türkiye’de yalnızca merkezimizde verilmektedir.