Mizmer Danışmanlık

19 Aralık 2017

2.7M Kişi Okudu

12 Yorum

Aile Terapisi

Aile, bireylerin biraraya gelerek oluşturduğu toplumdaki en küçük yapı taşıdır. Mizmer, bireysel farklılıklardan yola çıkarak Dokuz Tip Mizaç Modeli doğrultusunda bireylerin, doğal olarak ailenin temel ihtiyacı olan fiziksel, duygusal ve bilişsel ihtiyaçları bir bütün içinde değerlendirerek aile danışmanlığı sürecini yapılandırmaktadır. Türkiye’de ilk kez bütüncül bir yaklaşımı ortaya koyan Mizmer’in Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı danışmanlık uygulamaları bireye özgü, insanların psikolojik sağlıklarını korumaları ve sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerini amaçlamaktadır. Bireylerin temel ihtiyaçları mizaç yapıları temel alınarak, aile yapısı, kültürel yapı, sahip olduğu gelenek ve görenekler, yaşadığı şehir, büyüdüğü ortam vb. olmak üzere (mizaç, karakter, kişilik) pek çok faktör göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Dünya üzerinde var olan her bir bireyin bir mizacı, mizacına bağlı olarak geliştirmiş olduğu yapısal özellikleri vardır. Her bireyin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri, potansiyelinde var olan ama ortaya çıkarmadığı özellikleri vardır. Her bireyde de mizaç tipine göre bu yönleri değişkenlik göstermektedir. Partnerinin mizaç tipini bilen bir birey partnerinin fiziksel, duygusal, ve bilişsel tüm davranışlarını bilir, partnerini “olduğu gibi kabul eder” ve ilişki içerisinde sürekli olarak yeniliği/devinimi fiziksel, duygusal, ve bilişsel olarak yaşayabilir. Çoğu bireyin sormuş olduğu ilk soru “biz birbirimize uyumlu bir çift miyiz? Biz aslında çok benziyoruz birbirimize, biz iki zıt karakteriz vb.” değiştirmeye çalıştıkları yönleri olduğu söylenebilir. Bu sebeple Mizmer çatısı altında aile danışmanlığı alan her birey bireysel farklılıkların eleştirilmekten ziyade birbirlerini tanıyarak ilişkinin temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarına dokunulması gerektiğini bilir.

Çiftler arasında yaşanan fiziksel, duygusal ve bilişsel problemler mizaç terapistleri tarafından bireylerin mizaç tipleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Böylelikle aile danışmanlığı için başvuran her birey için genel geçer öneriler yerine bireylerin mizaç tiplerine, potansiyellerine ve motivasyonlarına uygun en iyi yol haritası belirlenmiş olur.


Mizmer’in danışanlarına sunduğu bu ayrıcalıklı danışmanlık süreci için sizleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da bulunan merkezlerimize bekliyoruz.