Posts Tagged "mizaç"

Danışmanlık bir lüks değil ihtiyaçtır...

Çocuk psikolojisi

Çocuklarda Mizaç, Karakter ve Kişilik İlişkisi

Çocuklarımızın sağlıklı bir karakter ve kişilik geliştirmeleri için onların mizaç tiplerini bilmemiz oldukça önemlidir. Peki  neden? Bu sorunun cevabına geçmeden önce günlük hayatımızda çok sık birbirinin yerine kullandığımız “mizaç karakter ve kişilik” kavramlarına çok kısa değinmek istiyoruz. Mizaç dediğimiz kavram,…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Tarihsel bir sistemin yeni bir mizaç modeline evrimi: Dokuz Tip Mizaç Modeli

Enver Demirel Yılmaz Ali Görkem Gençer, Ömer Aydemir Mizaç ve kişilik gerek kişileri anlamada, gerekse psikopatolojilere yarattığı yatkınlığı formüle etmede önemli bir değişkendir. Mizaç ve kişiliğin tanımının, kapsamının ve ilişkilerinin belirlendiği; kategorik olarak mizaç/kişilik tipi denilebilecek yapıların hangi çekirdek özellikleri içerdiğinin; bu yapıların normal ve psikopatolojik davranışsal özellikleri ve…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Dokuz Tip Mizaç Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerliği

Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz Uzm. Dr. Ali Görkem Gençer Prof. Dr. Ömer Aydemir Dr. Ayşe Yılmaz Doç. Dr. Sermin Kesebir Psikolog Özge Ünal Psikolog Alp Örek Prof. Dr. Mustafa Bilici Özet Bu çalışmada, benlik mekanizmalarını dokuz kişilik tipi ile…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Enneagram’dan Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne: Bir Öneri

Enver DEMİREL YILMAZ, Ali Görkem GENÇER, Özge ÜNAL, Ömer AYDEMİR Mizaç, karakter ve kişilik kavramları, bireyler arası farklılıkları konu alan birçok disiplin tarafından ele alınmaktadır. Birbiriyle ilişkili ancak farklı olan bu kavramlar, sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Enneagram Sistemi’nin yorumlanmasıyla oluşturulan…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun Geçerlik- Güvenirliği ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Mizaç Tipleri Arasındaki İlişki

Bu çalışmanın amacı, Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM)’ne dayalı olarak erişkinler için geliştirilen Dokuz Tip Mizaç Ölçeğinin (DTMÖ) 11-16 yaş arası ergen formunu (DTMÖ-E) geliştirmek (Çalışma I) ve DTMM tipleri ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) arasındaki ilişkiyi incelemek ve…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Psikobiyolojik Kişilik Modeli ve Afektif Mizaç Modeli Arasındaki İlişki

Uzm. Dr., Enver Demirel Yılmaz Uzm. Dr., Görkem Gençer Psikolog, Özge Ünal Psikolog, Alp Örek Prof. Dr., Ömer Aydemir Yrd. Doç. Dr., Erdem Deveci Prof. Dr., İsmet Kırpınar Özet Amaç:Bu çalışmanın amacı, yeni bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Kişiliğin Statik / Değişmez ve Dinamik / Değişebilir Doğası: Bir Öneri

Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz Psikolog, Özge Ünal Uzm. Dr. Görkem Gençer Prof. Dr. Ömer Aydemir Prof.Dr. Ziya Selçuk Özet İnsan davranışlarını anlamayı amaçlayan araştırmacılar, uzun yıllardır mizaç ve kişilik üzerine birçok görüş ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında bir kısmı mizacı, bir…

Devamını Oku
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Psikobiyolojik Kişilik Modeli ve Afektif Mizaç Modeli Arasındaki İlişki

Mizaç Merkezli Bireysel Psikoterapi Mümkün mü: Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Dayalı Bir Öneri

Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz Psikolog, Özge Ünal Uzm. Dr. Görkem Gençer Prof. Dr. Ömer Aydemir Prof.Dr. Ziya Selçuk ABSTRACT: Although there are many psychotherapy approaches today, it can be stated that a psychotherapy approach that is based on the…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Çerçevesinde Mizaç Temelli Kişilik Gelişimi ve Değerler Yaklaşımı: Eğitim Modeline Giriş

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne (DTMM) göre her insan, belirli bir algısal yönelim ve motivasyonla dünyaya gelir. Bir kişinin dünya ile bağlantısı ve ilişkisi de bu algısal yönelim ve motivasyonu içeren mizaç temelinde başlar. DTMM’ye göre huy / mizaç; doğuştan gelen,…

Devamını Oku
Model İlişkiler

Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin Kişilik Bozukluklarıyla İlişkisi

Bu çalışmanın amacı; kişilik bozukluklarını, mizaç özellikleri ve maladaptif kişilik özellikleri bağlamında değerlendiren yeni bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) tiplerinin hangi kişilik kategorilerine karşılık geldiğinin ve kavramlaştığının saptanmasıdır. Örneklem, herhangi bir kişilik bozukluğu saptanmış 117 katılımcıdan…

Devamını Oku