Rezonans Terapileri Sıkça Sorulan Sorular

Danışmanlık bir lüks değil ihtiyaçtır...

Rezonans Terapileri Nedir?

Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan integratif tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapileri vücutta enerji bazlı değişimler yaratan ve cihazlar yardımıyla uygulanan tamamlayıcı tıp uygulamalarının genel adıdır. Rezonans Fransızca kökenli bir fizik terimidir. Kolayca anlaşılabilmesi adına, rezonans terimi iki frekansın uyumlanması olarak açıklanabilir. Rezonans terapilerinde yapılan işlem vücuda dışarıdan verilen titreşimlerle vücudun etkileşime sokulması ve vücudun enerjetik doğasında değişiklik yaratılmasıdır.(Işık. S.E.,İntegratif Tıp ve Rezonans Terapileri 2014)

Rezonans terapileri kimler için önerilir?

 • Sigara ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen,
 • Kronik sağlık problemleri yaşayan,
 • Kilo vermek ve iştahını azaltmak isteyen,
 • Depresyon, anksiyete ve panik atak gibi psikolojik sorunlar yaşayan,
 • Alerjilerinden kurtulmak isteyen
 • Daha enerjik, zinde ve sağlıklı olmak isteyen herkes için rezonans terapilerini önerilir.

Not: Hamile ve bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

ONDAMED Nedir ?

ONDAMED teknolojisi Alman mühendisler (özellikl Rolf Binder) tarafından PEMF ve biorezonans teknolojileri baz alınarak yaratılmıştır. Dünya’daki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder 90 lı yılların sonlarında çalışmalarını PEMF’e yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. ONDAMED PEMF terapisini “renk frekanslarının oktavları” ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da hangi frekans gurubunun daha çok etkili olduğunu test edebilen ve böylece kişiselleşmiş terapiler sunabilen Avrupa tıbbi cihaz onayı ile birlikte ve FDA tarafından da onaylanmış Sınıf 2 tıbbi tedavi cihazıdır.

ONDAMED ile birkaç dakika içinde vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri hakkında ve hangi frekans guruplarının değişimi başlatacağı hakkında başka bir yöntemle edinemeyeceğiniz derinlikte bilgiler edinilir. Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konulur ve başlatılır. ONDAMED kısaca enerjetik olarak zayıf olduğu bulunmuş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini “spesifik frekanslarda” yükseltir. Ondamed terapileri akupunkturdan bildiğimiz “enerji meridyenleri” kavramına ya da vücudun “enerji alanına” spesifik frekanslarda yapılan müdehaledir.

Mora Terapi - Mora Biorezonans Nedir?

Biorezonans maddelerin foton yayılımlarının ya da başka bir ifade ile maddenin çevresindeki elektromanyetik alandan alınan frekansların, ya da vücudun kendi enerji salınımlarının tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Biorezonans kavramı ilk kez 35 yıl kadar önce Dr. Morell ve Elektronik Mühendisi Eric Rasche tarafından yaratılmıştır. Daha sonraları biorezonans kavramını farklı bakış açılarından alan başka teknolojiler de ortaya çıkmıştır. Zaman içindeki farklılaşmalardan dolayı  biorezonans günümüzde çok geniş bir skaladaki teknolojileri içeren ya da bu teknolojilerce de kullanılan genel bir terim haline dönüşmüştür. MORA-Terapi Mora cihazlarıyla yapılan biorezonans terapileridir.

(exojen biorezonans) elektrotlar yardımıyla alınan elektromanyetik titreşimler kullanılır. Biorezonansta dışarıdan elektriksel ya da manyetik bir uyarım yapılmaz. Bunun yerine vücuttan ya da maddelerden alınan elektriksel titreşimler kullanılır. Uygulama pratiği açısından endojen ve exojen biorezonans küçük farklılıklar gösterir. Exojen biorezonansta kullanılan cihaza alerjen maddeler, bağımlılık yaratan maddeler, toksik maddeler ya da homeopatik ilaçlar tanıtılır ve işlem sırasında bu maddelerden alınan elektromanyetik sinyal örneği kullanılır. Maddeden alınan elektromanyetik titreşim vücut için faydalı olduğu test edilmiş maddeler için (örneğin homeopatik ilaçlar) ters çevrilmeden, toksik ya da alerjik maddeler için ise sabit fazlı olarak ters çevrilerek kullanılır. Frekansın sabit fazlı olarak ters çevrilmesi ve vücuda bu şekilde verilmesi o madde ile ilgili elektromanyetik bilginin zayıflatılmasını amaçlar…

Endojen biorezonansta ise sinyal kaynağı olarak vücuttaki problem alanları, organlar ya da akupunktur noktaları üzerine yerleştirilen farklı büyüklükteki elektrotlar kullanılır. Bu elektrotlar yardımıyla alınan elektromanyetik titreşimler yine aynı şekilde sabit fazlı olarak ters çevrilir ve kişinin ellerinde tutuğu ve çoğu zaman çıplak ayak ile üzerine bastığı elektrotlar yardımıyla vücuda iade edilir. Yani endojen biorezonans terapilerinde sinyal kaynağı olarak vücuttan alınan titreşimleri kullanır. Amaç problemli elektromanyetik bilginin ters çevrilmiş frekanslar yoluyla zayıflatılmasıdır.

İnsan vücudundaki tüm yaşamsal aktivitenin üstünde olan ve tüm vücudu içine alan üst düzey bir kontrol mekanizmasının olduğunu akupunkturdan biliyor idik. Vücut üzerinde en üst düzeyde yapılan bu iletişim, vücudu sardığı varsayılan ve enerji meridyenleri olarak bilinen yolları kullanır. Bu bilginin çok ince elektromanyetik titreşimlerle ya da biofotonlarla taşındığı anlaşılmaktadır. Biorezonans teorisinde vücudu saran ve enerji meridyenlerinde dolaşan bu elektromanyetik bilginin bozulması sistemin tıkandığı ve hastalıkların başladığı ilk basamaktır. Biorezonans uygulamalarındaki amaç, enerji meridyenlerindeki anormal elektromanyetik aktivitenin ortadan kaldırılmasıdır.

Hangi sağlık problemlerinde etkilidir?

NÖROLOJİK PROBLEMLER
 • Periferik sinir hasarları
 • Serebral iskemi
 • Nöropatiler
 • Multipl skleroz
 • Myastenia gravis
 • Diğer dejeneratif…
 • Baş ağrısı – migren
 • Trigeminal nöralji
 • İnterkostal nöraljiler
PSİKİYATRİK- PSİKOLOJİK PROBLEMLER
 • Depresyon
 • Duygu-Durum bozuklukları
 • Anksiyete
 • Dikkat eksikliği
 • Stres
OMURGA PROBLEMLERİ
 • Bel Ağrısı
 • Boyun Ağrısı
 • Sinir Basılar
 • Zorlanmalar
 • Kireçlenmeler
EKLEM PROBLEMLERİ
 • Diz Ağrıları
 • Diğer Eklem Ağrıları
 • Kıkırdak Problemleri
 • Tendinitler
 • Osteoartritler
 • Artrozlar
KEMİK PROBLEMLERİ
 • Kaynamayan Kırıklar
 • Kanlanmayı arttırmak
 • Tamiri hızlandırmak
 • Osteoporoz
AKUT İNFLAMASYON
 • Akut yaralanmalar
 • Spor hekimliği
 • Operasyonlar sonrası
 • Doku Zedelenmesi
KRONİK İNFLAMASYON
 • Dejeneratif durumlar
 • Otoimmun hastalıklar
 • Romatolojik hastalıklar
 • Metabolizma problemleri
 • Diğer kronik hastalıklar
FİBROMYALJİ
 • Enerjiyi arttırmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • Ruhsal durum
ZAYIFLAMA
 • Şeker ihtiyacını azaltma
 • Stres seviyesini azaltma
 • Metabolizmayı hızlandır
 • Diyete uyumu arttırmak
SİGARA BIRAKMA
 • Nikotin ihtiyacı azaltmak
 • Gerginliği azaltmak
 • Sigaradan tiksinme hali
 • Yeme ihtiyacını azaltmak
WELLNESS
 • Enerjiyi arttırmak
 • Yaşlanmayı yavaşlatmak
 • Stresi azaltmak
 • Yaratıcılığı arttırmak
 • Konsantrasyon arttırmak
 • Uykuları düzenlemek
 • Self healing
KANSERLER
 • Enerji ve direnç
 • Ruhsal denge
 • Self healing
 • Ağrıyı azaltmak
KRONİK HASTALIKLAR
 • Direnci arttırmak
 • Enerjiyi arttırmak
 • İnflamasyonu azaltmak
 • Komplikasyonları azalt.
 • Ağrıyı azaltmak
 • Ruhsal denge
DİYABET
 • Nöropatiyi azaltmak
 • Damar problemleri
 • Mikrosirkulasyon
 • Yara iyileşmesi
DİŞ HEKİMLİĞİ
 • Komplikasyonları azalt.
 • Kemik tamirini hızlan.
 • Kanlanmayı arttırmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • İyileşmeyi hızlandırmak
KALP DAMAR SAĞLIĞI
 • Dengesiz hipertansiyon
 • Kontrolsüz aritmiler
 • Venöz yetmezlikler
 • Kardiyovaskuler koruma
İÇ KULAK PROBLEMLERİ
 • Vertigo (Baş dönmesi)
 • Tinnitus (Çınlama)
GÖZ PROBLEMLERİ
 • Açık açılı glukom
 • Kronik blefarit
AMELİYATLAR SONRASI
 • Kanlanmayı arttırma
 • Ödemi azaltmak
 • Enfeksiyonları azaltmak
 • İyileşmeyi hızlandırmak
 • Ağrıyı azaltmak

Doğal frekanslar ne demektir?

Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotların “sağlıklı” olarak kalabilmeleri için uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyor. Yani tanımlanmış bazı frekanslar vücudumuza halen “bu dünya” da olduğunu hatırlatıyor. Yoksa astronotlar sağlığını yitiriyor. ONDAMED bu tanımlanmış “doğal frekansları” + ONDAMED’in 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanıyor. Kullanılan frekansların oktavları da aynı zamanda renk (görünür ışık frekansları) ile örtüşüyor.

Biofeedback nabız testi ne demektir?

ONDAMED latince frekans tıbbı demektir. Teknoloji olarak PEMF (pulsasyonlu elektromanyetik alan tedavisi) ‘ni baz alır ancak bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını sağlayan biofeedback “nabız testi” bulunur.

PEMF atımlarının vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da ONDAMED tedavisinde boyuna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü standarttır. Sinir hücreleri elektriksel özellikleri olan hücrelerdir ve ONDAMED’de kullanılan PEMF atımları vücut enerji sistemi ile rezonansa girdiğinde, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda sinir ağı üzerinde yayılan bir “irkilme” oluşur ve vücutta yayılan bu bu sinirsel uyarımı nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

Ondamed seansında, ilk 5 dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans gurubu biofeedback yardımıyla belirlenir, ikinci aşamada ise bu frekanslarla en fazla rezonansa giren “zayıf” vücut bölgesi… ONDAMED testinde bulunan zayıf vücut bölgesi semptomun hastalığın gizli sebepleriyle ilgili başka bir yöntemle edinemeyeceği değerli bilgiler verir. Örneğin kulakta çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde rezonans veriyorsa bu hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi ilgili değerli bir ipucu olabilir ve terapist dikkatini böbreklerin durumuna vermelidir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için kullanılan frekans guruplarının (sayfanın altında listesi bulunan programların) daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. Nabız testi hastanın önemsemediği ya da terapistine ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi su yüzüne çıkarabilir. Birkaç seansta bir tekrarlanan ve vücudun enerjetik doğası ile ilgili değerli bilgiler veren ve çoğu zaman terapileri yönlendiren bir testtir.