Hem Oynuyorum Hem Çocuğumu “İyileştiriyorum”;
Çocuğumun Evdeki Psikoterapisti Benim

Danışmanlık bir lüks değil ihtiyaçtır...

 

Oyun, çocuğun hayatı deneyimlediği alandır. Çocuklar, oyun sırasında ilişki kurma, problem çözme, krizlerin nasıl çözüleceğini öğrenme, tercihler yapıp sonucunun ne olduğunu görme vb. becerileri nasıl geliştireceklerini öğrenip, gerçek hayatta uygulama becerisi geliştirirler. Çocukları anlayabilmek için, öncelikle onların oyunlarını anlamamız; onların hayatlarına dahil olmamız için ise öncelikle oyunlarına dahil olmamız gerekir. Çocuklar sevinçlerini, isteklerini, korkularını, endişelerini, güçlü ve güçsüz yanlarını oyunlarında ortaya dökerler. Aynı zamanda oyun, çocukların yaşadıkları ruhsal problemleri çözebilecekleri, iyileştirici bir faaliyettir. Bu nedenle çocuklarla çalışan psikoterapistlerin pek çoğu çocuk terapilerinde yetişkinlerde olduğu gibi “karşılıklı konuşma” yerine, çocuğun kendisine özgü iç dünyasını açtığı oyunlara dahil olmayı tercih ederler. Dışarıdan bakıldığında yalnızca bir “oyun arkadaşlığı” olarak görülebilen bu durum, aslında terapistin kullandığı, “oyun terapisi” olarak isimlendirilen özel bir terapi yöntemidir.

EBEVEYNLER KENDİ ÇOCUKLARININ TERAPİSTİ OLABİLİR Mİ? ELBETTE!

Çocuklarını psikoloğa götüren ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan biri, o kapalı kapının ardında çocuklar psikologla baş başa kaldığında “neler olup bittiğidir”. Bir anlamda ebeveynlerin bu merakını gideren, hatta onları bizzat terapi odasının içine davet eden ve ebeveynlere kendi çocuklarının terapisti olmalarını teklif eden bir yaklaşım var: FİLİAL TERAPİ

Oyun Terapisi’ne alternatif olarak uygulanan bir yöntem olan Filial Terapi, Oyun Terapisi ile Aile Terapisi’ni bütünleştiren bir yaklaşımdır. 3-12 yaş arası çocukları olan ailelerde uygulanan bu yaklaşım, anne – baba ve çocuklar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirip, mevcut problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olmanın yanı sıra, olası problemlerin de önüne geçilmesini sağlar. Birden fazla çocuğu olan aileler bu yöntemi tüm çocuklarıyla uygulayabilirler.

Filial Terapi, Oyun Terapisi’nden farklı olarak çocukların iyileşme süreçlerini terapist yerine anne – babaların yürütmesini sağlar. Bir başka deyişle, anne – babalara kendi çocuklarının terapisti olmayı öğretir. Bu yöntemin avantajı, çocuğun yeni bir terapiste alışmasına gerek olmadan, terapi sürecini (zaten tanıdığı ve güvendiği) anne – babasıyla yürütmesidir. Böylelikle çocuk, hızlı ve etkili bir şekilde problemlerinin üstesinden gelebilir. Eğer çocuktaki mevcut problemlerin kaynağı anne ve babaysa, çocuğun bunu yine onlarla çözmesi çok daha sağlıklı ve kalıcı bir değişim yaratır. Filial Terapi’nin bir diğer avantajı ise, anne – babanın süreç içinde öğrendiği becerileri çocukları büyüyene dek evde düzenledikleri oyun seanslarında kendi başlarına uygulayabilmeleridir.

Oyun sırasında anne ve baba ebeveyn rolünden çıkıp, çocuğun oyun arkadaşı olur. Tam bu noktada çocuğun seviyesinde samimi ve gerçek bir ilişki başlar. Filial Terapi yöntemi ile anne babalar, çocukların dünyasına girerek onların doğrudan söyleyemediklerini duyma şansına sahip olurlar. Çocukla oyun oynamak başlangıçta anne ve babalar için zor olsa da, çocukları ile aralarındaki yakınlık arttıkça süreçten daha fazla keyif alırlar.

Filial Terapi anne ve babaya yalnızca çocuklarıyla nasıl oyun oynayacaklarını öğretmez. Anne ve babaların bu programda öğrendikleri becerileri hayatlarının genelinde kullanarak, çocukları ve birbirleri ile kurdukları ilişkide çok daha sağlıklı bir dil geliştirmelerini hedefler.

EE, PEKİ NASIL YAPACAĞIZ: FİLİAL TERAPİ SÜRECİ NASIL YÜRÜR?

Filial Terapi, anne-babalara yönelik bir eğitimle başlar. Bu aşamada anne ve babalar terapist eşliğinde, çocukları ile özel oyun seansları yürütmeyi öğrenirler. Eğitim aşamasından sonra ise gerekli becerileri kavrayıp yetkin hale geldiklerinde, özel oyun seanslarını kendi evlerinde yürütmeye başlarlar. Evde oyun seansları yürütmek konusunda yetkin hale geldiklerinde ise terapistle birliktelik süreci sonlandırılır ve anne-babalar süreci tek başlarına yürütebilirler.

HEDEFLER

Çocuklar İçin

 • Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları
 • Başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları
 • İhtiyaçlarını karşılamak için duygu, düşünce ve isteklerini uygun şekilde ifade etmeleri
 • Sorunlu davranışların azalması
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • İçsel çatışmalarını ve yaşadıkları ikilemleri çözmeleri
 • Sorumluluk ve inisiyatif alabilmeleri
 • Özgüvenlerinin ve özsaygılarının gelişmesi
 • Sosyal uyumlarının artması

Anne ve Babalar İçin

 • Çocuklarının mizaç tiplerini tanımaları
 • Çocuklarının duygu, düşünce, motivasyon, kaygı ve korkularını, kısaca onları ve iç dünyalarını daha iyi anlayabilmeleri
 • Çocuklarıyla iletişimlerini kaliteli hale getirmeleri
 • Çocukları ile olan ilişkilerinde sıcak ve güvenli bir ortam oluşturmaları
 • Çocuk bakımı ile ilgili becerileri öğrenerek gelecekte ortaya çıkabilecek olan sorunları önlemeleri
 • Anne baba olarak kendilerine olan güvenlerinin artması

Tüm Aile İçin

 • Tüm aile bireylerinin birbirlerini tanıyarak aralarındaki ilişkinin güçlenmesi ve iletişim becerilerinin artması
 • Onları terapiye getiren sorunların ortadan kalkması ya da hafiflemesi
 • Gelecekte yaşayabilecekleri sorunların önüne geçilmesi
 • Yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerinin artması
 • Beraber paylaşımda bulunmaları ve eğlenebilmeleri

 

“SİZİN AİLENİZE ÖZEL” BİR UYGULAMA: MİZAÇ TEMELLİ FİLİAL TERAPİ

Her aile kendine özgü bir yapıya sahiptir. Aileyi oluşturan her bir bireyin de kendisine özgü, doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen ve onun yaşamdaki beklenti, psikolojik ihtiyaç ve arayışını belirleyen bir mizacı (huyu) vardır. Aile bireylerinin her birinin mizaç tipi ve kendilerine has kişilikleri, aile içi dinamikleri belirler ve her aileye has bir ilişki biçimi bulunur. Anne babaların tutum, davranış ve ebeveynler arası ilişki biçimleri ise yine onların mizaç tipleriyle ilişkilidir.

Filial terapi, aile bireylerinin tamamının terapiye dahil olduğu bir süreçtir. Böylelikle aile bireyleri, mizaç konusunda uzman psikologlar eşliğinde hem kendilerinin hem de diğer aile bireylerinin mizaç yapılarını tanıyıp, farkındalık kazanabilirler. Bu durum, seanslar dışında da aile içi ilişki dinamiklerini daha iyi anlayıp, yorumlamalarına katkı sağlar. Aynı zamanda ebeveynler, çocuklarının yaşam boyu değişmeyen mizaç tipi temelinde tanıdığında, sağlıklı karakter ve kişilik geliştirmelerine yardımcı olacak kalıcı yollar öğrenebilirler.

 

Daha detaylı bilgi ve randevu almak için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz:

İSTANBUL MİZMER TEL: 0532 624 92 66

ANKARA MİZMER TEL: 0532 061 47 17