Ergen Danışmanlığı

Danışmanlık bir lüks değil ihtiyaçtır...

Ergenlik dönemi çocuğunuzun yaşamında, duygusal, düşünsel ve bedensel açıdan çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem, çocukların kişilik gelişiminde çok önemli bir yer tutar. Bu süreçte onların yapısal özelliklerini tanıyıp anlamak, onların da kendilerini tanımalarına yardımcı olacak bir iletişim köprüsü kurabilmek, sağlıklı bir karakter ve kişilik gelişimi için son derece önemlidir.

Bu dönemde gençler, kendilerine çok sık “ben kimim?” sorusunu sorup, kimliklerini tanımaya ve anlamlandırmaya çalışırlar. Kendilerini tanıma ve “birey” olma sürecinde; bazen içedönük, bazen dışadönük, bazen hırçın, asi ve öfkeli, bazen de uyumlu ve sevecen olmak gibi tutarsız görünen davranış ve tutumlar sergileyebilirler. Çocuklarımızın, ”büyüdükçe değişiyor, farklılaşıyor“ gibi görünen davranış ve tutumlarının altında, tüm bu değişimlerin yönünü belirleyen çok önemli bir yapı vardır. Bu yapı, çeşitli atasözlerinde “insan 7’sinde neyse 70’inde de odur”, “can çıkar huy çıkmaz”, “kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez”, “huy canın altındadır”, “sütle giren huy, canla çıkar” şeklinde de ifade edilen mizaç yapısıdır.

Her bir mizaç yapısının kendine özgü, gelişime açık yetenek ve olumsuzluğa açık risk potansiyelleri bulunur. Bu durumu toprağa ekilen bir tohumun hava, su ve güneşe maruz kalarak gelişmesine benzetebiliriz. Bu tohumun çürümeye terk edilmesi ya da uygun koşullar altında geliştirilmesi mümkündür. Ektiğimiz elma tohumundan portakal ağacı olması mümkün değildir ancak ektiğimiz elma çekirdeğinden sağlıklı ya da sağlıksız bir elma ağacı elde etmek onun yetiştirilme koşullarıyla bağlantılıdır. Kısacası bizler, çocuklarımızın mizaç (huy) yapısını değiştiremeyiz ancak mizaç yapısının sağlıklı ya da sağlıksız karakter-kişilik gelişimine büyük oranda etkide bulunabiliriz.

Tüm anne babaların ve biz uzmanların ortak amacı; öğrencilerimizin sağlıklı, kendine güvenen, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleridir. Ancak çocuklarımızın mizaç yapısındaki farklılıklardan dolayı yaşamdan beklenti, algı, arayış ve motivasyonları farklıdır. Bu noktada bizler, mizaç yapılarını temel alan yaklaşımımızla, mizaç yapılarını ve farklılıklarını tanıyarak, onların sağlıklı karakter ve kişilik gelişimlerine destek olmak ve bu süreçte anne babaların aktif bir rol alabilmelerine yardımcı olmayı hedefleriz.

Ergenlik çağında, çocukların genel şikayeti ailelerinin kendilerini anlamadığını düşünmeleridir. Aynı şekilde sizde çocuğunuzun sizi anlamadığını ve sizin onun için yapmış olduklarınızı fark etmediğini veya değer vermediğini düşünebilirsiniz. Etrafınızda duyduğunuz ya da bir sorunla karşılaştığınız da hemen kitaplara bakıp çözmeyi denediğiniz yöntemlerin işe yaramadığını tecrübe etmiş olabilirsiniz. Böyle durumlarda anne-babalık becerilerinizin yetersiz kaldığını düşünebilir ve kendinizi ne yapmanız gerektiği konusunda çaresiz hissedebilirsiniz. İşte böyle zamanlarda Dokuz Tip Mizaç Modeli uzmanları olarak bizler, danışmanlık sürecini, çocukların mizaç yapılarını belirlemek amacıyla geliştirdiğimiz, bilimsel olarak geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış Dokuz Tip Mizaç Ölçeği’nden aldığımız sonuçlara dayandırarak yapılandırırız. Çünkü her çocuğun ve her aile’nin farklı olduğunu ve farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip olarak bize başvurduğunu biliriz. Bu sayede hem sizi hem de çocuğunuzu objektif olarak değerlendirerek, sorunlara dışarıdan ancak hem sizi hem de çocuğunuzu mizaç yapısı itibariyle tanıyan bir göz ile bakabiliriz.

Daha detaylı bilgi ve randevu almak için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Tel: 0212 543 33 20

Tel: 0532 624 92 66