Dokuz Tip Mizaç Modeli

Danışmanlık bir lüks değil ihtiyaçtır...

Dokuz Tip Mizaç Modeli, “kendini tanıma” kavramından yola çıkan ve insanın kendisini, olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile tanımasında rehberlik eden “bilimsel ve özgün” bir mizaç modelidir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli, insanı, olumlu potansiyelleri, olumsuzluğa açık riskli özellikleri, stresli olduğunda ve kendisini rahat hissettiği durumlarda değişen davranış özellikleri ile birlikte; tutarlı, bütüncül ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre her insan dokuz farklı mizaç tipinden biri ile dünyaya gelir. Bu dokuz ayrı tipin hepsinin, kendisine özgü arayış, yönelim, istek ve ihtiyaçları olmakla birlikte yaşam boyunca sergilediği bir davranış, duygulanım ve düşünme biçimi vardır. Dolayısıyla çevremize karşı nasıl davrandığımızı, olaylara nasıl tepkiler verdiğimizi, hangi konularda duygulandığımız, nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğumuzu belirleyen en temel etken doğuştan gelen mizaç yapımızdır.

Bir kişinin mizaç tipinin bilinmesi, o kişinin davranışlarının nasıl şekilleneceğini, bu davranışların nasıl değerlendirileceğini, nasıl algılanacağını ve tanımlanacağını anlamak ve yorumlamak için en önemli bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla yaşam içerisinde karşılaştığımız tüm sorunların dinamiklerinin doğru tanımlanması ve yorumlanması da bu kişinin mizaç yapısının ne olduğu ile yakından ilişkilidir. Bir Dokuz Tip Mizaç modeli uzmanı da, kendisine danışan kişinin mizaç yapısını bilerek ona danışmanlık yapar. Kendisine danışan kişiye, herkese söylenen genel geçer tavsiyeler, hap reçeteler ve davranış ödevleri vermez. Danışanının mizaç yapısının ne olduğunu bilerek onu yönlendirir ve ona rehberlik eder.  Ayrıca danışanının kendisini tanımasını sağlayarak yaşamının ileriki yıllarında karşılaşacağı sorunları, tek başına atlatabilmesi için ona iç görü ve farkındalık kazandırır.